דגם ספיר - שרטוט 1

דגם ספיר - שרטוט 1

 

 

דגם ספיר - שרטוט 2

דגם ספיר - שרטוט 2
 

דגם ספיר - שרטוט 3

דגם ספיר - שרטוט 3

 

 

דגם ספיר - שרטוט 4

דגם ספיר - שרטוט 1