מאחז 120 מלבן - שרטוט 1

מאחז 120 מלבן- שרטוט 1

 

מאחז 120 מלבן - שרטוט 2

מאחז 120 מלבן- שרטוט 2