מאחז 82 מעוגל - שרטוט 1

מאחז 82 מעוגל - שרטוט 1

 

מאחז 82 מעוגל - שרטוט 2

מאחז 82 מעוגל - שרטוט 2