דגם אופל - שרטוט 1

דגם אופל - שרטוט 1

 

דגם אופל - שרטוט 2

דגם אופל - שרטוט 2

 

דגם אופל - שרטוט 3

דגם אופל - שרטוט 3

 

דגם אופל - שרטוט 4

דגם אופל - שרטוט 4