דגם אופק - שרטוט 1

דגם אופק - שרטוט 1

 

דגם אופק - שרטוט 2

דגם אופק - שרטוט 2

 

דגם אופק - שרטוט 3

דגם אופק - שרטוט 3

 

דגם אופק - שרטוט 4

דגם אופק - שרטוט 4