דגם ברקת - שרטוט 1

דגם ברקת - שרטוט 1

 

דגם ברקת - שרטוט 2

דגם ברקת - שרטוט 2

 

דגם ברקת - שרטוט 3

דגם ברקת - שרטוט 3

 

דגם ברקת - שרטוט 4

דגם ברקת - שרטוט 4