דגם חושן - שרטוט 1

דגם חושן - שרטוט 1

 

דגם חושן - שרטוט 2

דגם חושן - שרטוט 2

 

דגם חושן - שרטוט 3

דגם חושן - שרטוט 3

 

דגם חושן - שרטוט 4

דגם חושן - שרטוט 4