דגם טופז - שרטוט 1

דגם טופז - שרטוט 2

דגם טופז - שרטוט 3

דגם טופז - שרטוט 4

דגם טופז - שרטוט 5