דגם יהלום - שרטוט 1

דגם יהלום - שרטוט 2

דגם יהלום - שרטוט 3

דגם יהלום - שרטוט 4

דגם יהלום - שרטוט 5