דגם ענבר - שרטוט 1

דגם ענבר - שרטוט 2

דגם ענבר - שרטוט 3

דגם ענבר - שרטוט 4

דגם ענבר - שרטוט 5