דגם שוהם - שרטוט 1

דגם שוהם - שרטוט 2

דגם שוהם - שרטוט 3

דגם שוהם - שרטוט 4

דגם שוהם - שרטוט 5